DigiKlauw


De gezondheid van de klauwen is een goede graadmeter voor de gezondheid van uw veestapel. Een goed beeld verkrijgen van het verloop van de klauwaandoeningen is daarvoor de eerste stap. Dat kan nu door tijdens iedere klauwbehandeling de klauwaandoeningen te registreren met DigiKlauw. Met DigiKlauw kan de rundveepedicure de klauwaandoeningen van uw veestapel digitaal op een handcomputer inbrengen. Dit levert nuttige managementinformatie op.

Meer inzicht met DigiKlauw 
Door het digitaal vastleggen van klauwaandoeningen krijgt u meer inzicht in de klauwgezondheid van uw veestapel, zowel op koppel- als op koeniveau. Diergezondheid wordt bepaald door verschillende factoren, zoals voeding, huisvesting, hygiëne, ruwvoerteelt en -opslag en fokkerij. Gezonde klauwen zorgen voor sterke, gezonde koeien en dragen daarom bij aan een duurzame veehouderij met aandacht voor dierwelzijn. Daarnaast kost iedere kreupele koe geld. De kosten voor behandeling, productiederving, vroegtijdige afvoer en tijd die u ermee kwijt bent, kunnen oplopen tot zo’n €600,-. Als de gemiddelde leeftijd van uw melkkoeien door gezonde klauwen ongeveer drie maanden stijgt, betekent dit ook nog een extra opbrengst van 90 dagen x 20 liter x €0,20 = €360,- per melkkoe.

Klauwgezondheidsscore (KGS)
Uw bedrijf krijgt op basis van de Digiklauw verzamelde gegevens een klauwgezondheidsscore die ligt tussen de 0 en 100. Naar aanleiding van de rapportage kunt u maatregelen nemen. Samen met uw adviseur(s) kunt u een plan van aanpak opstellen. Bij de volgende klauwbehandeling registreert de rundveepedicure opnieuw de klauwgegevens. Zo wordt er een historisch gegevensbestand opgebouwd en kunt u eenvoudig bekijken of uw maatregelen effect hebben gehad.

Hieronder een schematische weergave van de klauwgezondheid van uw veestapel
1. Het dieroverzicht geeft nuttige detailinformatie: welke koe heeft aan welke klauw welke aandoening?

2. Het historisch verloop van de klauwgezondheid, uitgesplitst naar aandoening.

3. Door Digiklauw inzicht bij welke diergroep (naar pariteit en lactatie-stadium) de aandoeningen voorkomen.

4. Rollend jaargemiddelde van de klauwgezondheid, uitgedrukt in het kengetal Klauwgezondheidsscore (KGS).

Een aantal voordelen op een rij:

  • Werkwijze met innovatief en diervriendelijk materieel
  • Flexibele service
  • Persoonlijke advies aan de hand van Digiklauw
  • Digiklauw geeft meer inzicht in de klauwgezondheid van uw veestapel
  • Een gezonde koe levert een betere productie en vraagt minder behandelkosten